WORK

Snímka obrazovky 2017-09-17 o 17.32.39 (2)         POST_FB-udalost_03 (1)


Post…je parazitickou šperkárskou inštaláciou, ktorá sa priživuje na  normách, vzťahov, toho, čo je dané, zabehnuté, okukané, stojí na okraji dennodenného vnímania. Nemá ambíciu niečo vyriešiť, skôr byť miestom, vlastnou stenou súčasného autorského šperku. Čo je to post? Je to to, čo bolo a teraz je, len inak. Apel na pojem hodnoty, zážitku, človeka, autentickosti materiálu, ktorý nie je iným ako tým, čím skutočne je. Je to papierová stena s pozlátenými brošňami. Výnimočnosť a hodnotu brošní si pridáva nositeľ sám.


IMG_4225
IMG_4280IMG_4229IMG_4318

 

 

Máš umelecké črevo?

Medzinárodná súťaž pre študentov stredných škôl a gymnázií so záujmom o súčasné umenie

„Máš umelecké črevo?“ je medzinárodná súťaž určená žiakom stredných škôl a gymnázií, ktorí chcú prehlbovať svoj záujem o umenie. Jej hlavným cieľom je dať študentom možnosť rozvinúť kreatívnu stránku osobnosti. Popri tom tiež poskytnúť priestor pre ich záujmy, umožniť im diskutovať o svojich názoroch, alebo len možnosť vyskúšať si tímovú prácu na celoročnom projekte. Okrem toho majú študenti a ich pedagógovia výbornú príležitosť hlbšie sa oboznámiť so súčasnou umeleckou scénou a s prostredím galérií doma, ale aj v susedných krajinách.

Na organizovaní súťaže sa podieľajú najvýznamnejšie štátne aj súkromné galérie na Slovensku, v Čechách a Maďarsku.

Organizátori:

Slovenská národná galéria (SNG)

Spolupracujúce inštitúcie:

Kunsthalle Bratislava (KHB)
Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici (SSG)
Východoslovenská galéria v Košiciach (VSG)

Autorka putovnej ceny:

Katarína Siposová, šperkárka  

1 2 3

 

Prostredie

Výstavný projek pod názvom Prostredie spája v priestore galérie HIT tri autorky: Luciu Gašparovičovú, Slavomíru Ondrušovú a Katarínu Siposovú. Ich domácim médiom je kov a šperk, ktorý však pozorujú skôr z odstupu. To im dovoľuje pohybovať sa v priestore so zmyslom pre detail, vytvárať nové situácie, reagovať na prostredie, materialitu objektov či kresby.


23.septembra – 13. októbra 2016

Galéria HIT

VŠVU v Bratislave

4_šperkárkainštaláciaProstredie_GalériaHit2 (1) 5_šperkárkainštaláciaProstredie_GalériaHit3 (1) IMG_1724 IMG_1957 IMG_2270

Interaktívna zóna SNG

Interaktívna zóna bola vytvorená v spolupráci s oddelením galerijnej pedagogiky Slovenskej Národnej galérie, v rámci výstavy Anton Cepka – Kinetický šperk.

18. marca 2016 — 5. júna 2016

Esterházyho palác, 3. poschodie, Bratislava

Kurátorka: Petra HölscherViera Kleinová

 

7 6 10_interaktívnavýstava_SNG

 

 

Happy End

https://www.youtube.com/watch?v=Ij3PRQZ_PkQ

Koncepcia práce je postavená na fenoméne perlového náhrdelníka ako jedného z najkonvenčnejších šperkov, nositeľa nielen ekonomických ale aj meniacich sa spoločenských hodnôt. Nemennosť a hodnota tohto šperku je konfrontovaná s perlovým prachom, nositeľom nestálosti a transformácie. Dielo vzniklo autenticky v priestoroch Galérie Eggplant v Bratislave, kde počas 3 dní bolo čiastočne alebo úplne zbrúsených 7 perlových náhrdelníkov. Brúsením sa odhaľuje nielen vnútro perly, ale aj problematika vnímania autorského šperku širokým publikom. Perla, ktorá vznikla z prachu, postupným obaľovaním vrstvami perlete sa v priestoroch galérie mení na tisícky prachových čiastočiek a návštevník galérie sa stáva nositeľom a vlastníkom časti perlového náhrdelníka. Cieľom nie je vytvoriť šperk, ktorý sa páči, ale navodiť pocit stimulujúceho znepokojenia, ktorý otvára diskusiu na témy remesla a umenia, vzťahu autorského šperku a konceptuálneho umenia, nositeľnosti a permanentnosti šperku a jeho presahy do iných médií.

7_šperkárkainštalacia_brúsenieperlovýchnáhrdelníkov_GalériaEggplant  BeFunky_IMG_5617.jpg BeFunky_IMG_5645.jpg6

 

Disturbance

Kolekcia vznikla s cieľom priniesť nový pohľad na tradičný šperk akým je perlový náhrdelník. Malými, ale signifikantnými zmenami sa mení a narúša celkový charakter a vizuál tohto konvenčného typu šperku.

11Katarína Siposová_ Disturbance_necklace_2012_freshwater pearls,silk,silver, magnet,160x160x5mm 411  103

Body Extension

https://www.youtube.com/watch?v=WV88n9xi8Z0

1

0

2013 Student Crown

Title: Dust, Sweat and Glitter

Concept description: The crown is extracted to its core, to dust and the meanings and potential it hides.

Materials: Glitter, Gold dust

Technique: performance

Author: Katarína Siposová

Katarina Siposova

Obrázok1 Obrázok2